de Akkerdistel

de Akkerdistel

Praktijk voor opleiding, supervisie en (leer)therapie

Cursus Schematherapie (Basis en Vervolg, 8 dagen)

Cursus Schematherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen, agressie en verslaving

De cursus Schematherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen, agressie en verslaving wordt twee keer per jaar aangeboden, afwisselend in Beuningen (start in september) en Utrecht (start in januari).

 

Cursus 17, start september 2019 in Beuningen (deze cursus zit vol!)

Data 10 en 11 sept, 8 en 9 okt, 5 nov, 3 dec 2019, 7 jan, 4 febr 2020
Locatie De Akkerdistel, Distelakkerstraat 7, 6641 KC Beuningen
Tijden 10.00 – 13.00, 14.00 – 17.30
Docenten Truus Kersten (Hoofddocent), David Bernstein en Sylvia Disveld (codocenten)
Kosten €1.995 (inclusief draaiboek, een set modikaarten, koffie/thee en lunch)
Inschrijving Deze cursus zit vol! 

 

Cursus 18, start januari 2020 in Utrecht (deze cursus zit vol!)

Data 23 en 24 jan, 13 en 14 feb, 13 mrt, 17 april, 15 mei, 12 juni 2020
Locatie Vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19, 3511 BB Utrecht
Tijden 10.00 – 13.00, 14.00 – 17.30
Docenten Fieke Bosma (Hoofddocent), David Bernstein en Christine-Esther de Vrijer (codocenten)
Kosten €1.995 (inclusief draaiboek, een set modikaarten, koffie/thee en lunch)
Inschrijving Deze cursus zit vol! Indien u op de reservelijst wil komen, stuur s.v.p. een mailtje naar Sophie Mulder, inschrijvingen@akkerdistel.nl

 

Cursus 19,  start september 2020 in Beuningen (deze cursus is op dinsdag en woensdag)

Data 8 en 9 sept, 6 en 7 okt, 3 nov, 8 dec 2020, 5 jan, 2 febr 2021 (voorlopige data!)
Locatie De Akkerdistel, Distelakkerstraat 7, 6641 KC Beuningen
Tijden 10.00 – 13.00, 14.00 – 17.30
Docenten nog niet bekend
Kosten €2.050 (inclusief draaiboek, een set modikaarten, koffie/thee en lunch)
Inschrijving start op 3 januari 2020

Deze cursus is oorspronkelijk ontwikkeld door David Bernstein voor de Forensische Psychiatrie in de vorm van drie tweedaagse workshops. In 2010 is de cursus aangepast en uitgebreid door Truus Kersten naar een 8 daagse cursus (van 50 uur en 150 werkuren) voor Gedragstherapeuten i.o., GZ-psychologen, Psychotherapeuten, Klinisch psychologen, Vaktherapeuten en Psychiaters in de (forensische) Psychiatrie en Verslavingszorg. De cursus is gericht op dubbele- of triple-diagnoseproblematiek, dat wil zeggen persoonlijkheidsproblematiek, verslaving en criminaliteit/agressie. Het theoretische kader is het schemamodimodel van Young en de forensische schemamodi van Bernstein e.a. De cursus is inmiddels 16 keer gegeven en als ‘goed’ tot ‘zeer goed’ beoordeeld door de cursisten, met een gemiddeld rapportcijfer van 8,8.

Informatie over de inhoud van de cursus

Lees meer (klik hier)

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor GZ-psychologen, Cognitief Gedragstherapeuten, Psychotherapeuten, Klinisch psychologen of degenen die daartoe in opleiding zijn (GZ-psychologen i.o. en CGt i.o. dienen minimaal 100 uur CGT onderwijs gehad te hebben, dus het nivo van een aspirant gedragstherapeut), Vaktherapeuten en Psychiaters in de Forensische psychiatrie, Verslavingszorg en GGZ; werkzaam met patiënten met dubbele of triple diagnoseproblematiek: persoonlijkheids-problematiek, verslaving en criminaliteit/agressie. HBO-opgeleide professionals die samenwerken met BIG geregistreerde Psychologen en Psychiaters kunnen onder bepaalde voorwaarden ook deelnemen aan de cursus, na contact en overleg met Truus Kersten.

LET OP: In iedere cursusgroep kan slechts een beperkt aantal niet BIG-geregistreerden meedoen!

Accreditatie

Voor deze cursus wordt standaard accreditatie aangevraagd bij de VGCt, de FGzPt en NvvP. Eerder is accreditatie verleend door de VGCt (50 punten, vervolgcursus), door de FGzPt (60 punten) en de NvvP (40 punten). Tevens is deze cursus erkend (ook voor Vaktherapeuten) door de Vereniging voor Schematherapie als basis- en vervolgcursus onder nummer 2017.10.

Contactpersonen

Sophie Mulder – inschrijvingen@akkerdistel.nl  –  voor vragen over organisatie en aanmelding

Truus Kersten – info@akkerdistel.nl  – 06-21463507 – voor vragen over de inhoud