de Akkerdistel

de Akkerdistel

Praktijk voor opleiding, supervisie en (leer)therapie

Cursus Schematherapie (Basis en Vervolg, 8 dagen)

Cursus Schematherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen, agressie en verslaving

De cursus Schematherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen, agressie en verslaving wordt twee keer per jaar aangeboden met een startdatum in september en januari/februari.

Cursus 20, start in februari 2021 in Utrecht (op donderdag en vrijdag)

Data 4 en 5 febr, 4 en 5 mrt, 2 en 30 apr, 28 mei, 2 juli 2021 (voorlopige data)
Locatie Vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19, 3511 BB Utrecht
Tijden 10.00 – 13.00, 14.00 – 17.30
Docenten Fieke Bosma (hoofddocent) en Teun Bus (codocent)
Kosten €2.050 (inclusief draaiboek, een set modikaarten, koffie/thee en lunch)
Inschrijving

 

Let op! Er is op dit moment geen plek meer voor niet BIG-geregistreerden.  

KLIK HIER OM NAAR HET INSCHRIJFFORMULIER TE GAAN

Cursus 19, start in september 2020 in  Utrecht (op dinsdag en woensdag): LET OP: LOCATIE GEWIJZIGD

Data 8 en 9 sept, 20 en 21 okt, 24 nov, 8 dec 2020, 12 jan, 9 febr 2021
Locatie Vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19, 3511 BB Utrecht
Tijden 10.00 – 13.00, 14.00 – 17.30
Docenten Truus Kersten (hoofddocent) en Sylvia Disveld (codocent)
Kosten €2.050 (inclusief draaiboek, een set modikaarten, koffie/thee en lunch)
Inschrijving Deze cursus zit vol. 

Deze cursus is oorspronkelijk ontwikkeld door David Bernstein voor de Forensische Psychiatrie in de vorm van drie tweedaagse workshops. In 2010 is de cursus aangepast en uitgebreid door Truus Kersten naar een 8 daagse cursus (van 50 uur en 150 werkuren) voor Gedragstherapeuten i.o., GZ-psychologen, Psychotherapeuten, Klinisch psychologen, Vaktherapeuten en Psychiaters in de (forensische) Psychiatrie en Verslavingszorg. De cursus is gericht op dubbele- of triple-diagnoseproblematiek, dat wil zeggen persoonlijkheidsproblematiek, verslaving en criminaliteit/agressie. Het theoretische kader is het schemamodimodel van Young en de forensische schemamodi van Bernstein e.a. De cursus is steeds als ‘goed’ tot ‘zeer goed’ beoordeeld door de cursisten, met een gemiddeld rapportcijfer van 8,8.

Informatie over de inhoud van de cursus

Lees meer (klik hier)

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor GZ-psychologen, Cognitief Gedragstherapeuten, Psychotherapeuten, Klinisch psychologen of degenen die daartoe in opleiding zijn (GZ-psychologen i.o. en CGt i.o. dienen minimaal 100 uur CGT onderwijs gehad te hebben, dus het nivo van een aspirant gedragstherapeut), Vaktherapeuten en Psychiaters in de Forensische psychiatrie, Verslavingszorg en GGZ; werkzaam met patiënten met dubbele of triple diagnoseproblematiek: persoonlijkheids-problematiek, verslaving en criminaliteit/agressie. HBO-opgeleide professionals die samenwerken met BIG geregistreerde Psychologen en Psychiaters kunnen onder bepaalde voorwaarden ook deelnemen aan de cursus, na contact en overleg met Truus Kersten.

LET OP: In iedere cursusgroep kan slechts een beperkt aantal niet BIG-geregistreerden meedoen!

Accreditatie

Voor deze cursus wordt standaard accreditatie aangevraagd bij de VGCt, de FGzPt en NvvP. Eerder is accreditatie verleend door de VGCt (50 punten, vervolgcursus), door de FGzPt (60 punten) en de NvvP (40 punten). Tevens is deze cursus erkend (ook voor Vaktherapeuten) door de Vereniging voor Schematherapie als basis- en vervolgcursus onder nummer 2017.10.

Contactpersonen

Sophie Mulder – inschrijvingen@akkerdistel.nl  –  voor vragen over organisatie en aanmelding

Truus Kersten – info@akkerdistel.nl  – 06-21463507 – voor vragen over de inhoud