de Akkerdistel

de Akkerdistel

Praktijk voor opleiding, supervisie en (leer)therapie

Workshop Schematherapie bij jongeren met gedragsproblemen (1 dag)

De workshop Schematherapie bij jongeren met gedragsproblemen is een nieuwe workshop die in 2019 voor het eerst gegeven is! In 2020 vindt een herhaling plaats.

Datum 1 december 2020
Tijden van 10.00 – 13.00 uur en van 14.00 – 17.30 uur
Locatie Vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19, 3511 BB Utrecht
Docenten Marjolein van Wijk-Herbrink
Doelgroep Gz-psychologen, Psychotherapeuten, Klinisch Psychologen, Psychiaters en Cognitief Gedragstherapeuten (i.o.) die de basis- en vervolgcursus Schematherapie hebben  gevolgd en met jongeren en hun ouders werken.
Accreditatie is toegekend door de VGCt  (als nascholing) en FGzPt
Aantal deelnemers minimaal 14, maximaal 18
Kosten 310 euro (inclusief draaiboek, literatuur, modikaarten voor jongeren, koffie/thee en lunch)
Inschrijving in verband met te weinig aanmeldingen gaat deze workshop niet door

Informatie over de inhoud van de workshop

Deze ééndaagse verdiepende workshop richt zich op de toepassing van schematherapie bij jongeren met gedragsproblemen en persoonlijkheidsproblematiek, mede aan de hand van de nieuwe modikaarten voor jongeren. Bij deze doelgroep kent schematherapie soms net andere accenten en is het van groot belang om ook aandacht te hebben voor (schemamodi in) het gezin en het bredere sociale systeem. Gedurende de workshop worden richtlijnen en behandelstrategieën voor deze doelgroep (zowel gericht op de individuele jongere als op het systeem) besproken en worden vaardigheden geoefend in het werken met jongeren.

Doelen

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

Werkvormen

Na een theoretische inleiding wordt gewerkt met casuïstiek van docent en deelnemers, discussie, demonstraties (live en video) en oefeningen in subgroepen. In de ochtend ligt de nadruk meer op de jongere en in de middag meer op technieken gericht op het systeem.