de Akkerdistel

de Akkerdistel

Praktijk voor opleiding, supervisie en (leer)therapie

Docenten

David Bernstein

Dr. David Bernstein is one of the leading innovators, educators, and researchers in Schema Therapy.  He is Associate Professor of Psychology at Maastricht University, where he has served as Professor of Forensic Psychotherapy (endowed chair), and Chair of the Section on Forensic Psychology.  He is a former President of the Association for Research on Personality Disorders, and Vice-President of the International Society of Schema Therapy.  He is the author or coauthor of more than 100 publications on psychotherapy, personality disorders, forensic psychology, childhood trauma, and addictions.  He is the author of Using the iModes in Schema Therapy and beyond, and coauthor of Schema Therapy: Distinctive Features and the DVD series, Schema Therapy: Working with Modes.  He is also the author of the Childhood Trauma Questionnaire. He is the creator of the iModes, a cartoon-based system for working with schema modes (www.i-Modes.com), and the founder of SafePath Solutions, a program for adults and youth with personality disorders, aggression, and addiction. He lives in Maastricht, with his wife and children. For supervision and information about SafePath, email to: Ordermodecards@outlook.com.

Fieke Bosma

Fieke Bosma studeerde klinische psychologie en neuropsychologie aan de Universiteit Utrecht en voltooide in 2004 haar opleiding tot GZ-psycholoog BIG. Ze is geregistreerd als Cognitief gedragstherapeut en Supervisor VGCt. Daarnaast is ze Supervisor bij de Vereniging voor Schematherapie en zet zich hier ook in als commissielid Registratie. Fieke werkt als zelfstandige in haar eigen praktijk voor opleiding, supervisie en leertherapie, Lingeland Psychologie  (http://www.lingeland.nl). Ze is lange tijd werkzaam geweest in de forensische psychiatrie en heeft daarnaast zowel gewerkt in de eerstelijns hulpverlening als in de Specialistische GGZ. Vanuit haar praktijk werkt ze op interim-basis bij organisaties in de Specialistische GGZ, verslavingszorg en forensische psychiatrie. Daarnaast geeft ze diverse cursussen op het gebied van Schematherapie, is leertherapeut en geeft supervisie en coaching op het gebied van cognitieve gedragstherapie en schematherapie. Voor supervisie mail: fiekebosma@gmail.com.

Teun Bus

Teun Bus is geregistreerd Psychotherapeut en GZ Psycholoog. Na afronding van zijn studie klinische psychologie is hij al ruim dertig jaar werkzaam binnen de forensische psychiatrie, waarbij hij ervaring heeft opgedaan binnen verschillende klinieken en functies. Sinds 2006 werkt hij bij Forensisch Psychiatrisch Centrum de Rooyse Wissel als psychotherapeut. De afgelopen jaren is hij zich daarnaast met veel plezier gaan richten op het opleiden van professionals binnen de GGZ. Eerst als werkbegeleider en supervisor en sinds 2014 ook als praktijkopleider voor de opleiding tot Psychotherapeut en tot GZ-psycholoog. Naast het geven van cursussen schematherapie is hij docent ‘Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie’ binnen de GZ opleiding bij RINO Zuid. Teun is geregistreerd NVP leertherapeut én supervisor, evenals supervisor schematherapie. Voor leertherapie of supervisie (mogelijk op vrijdagochtend) kun je hem mailen: bus.praktijk@gmail.com.

Sylvia Disveld 

Sylvia Disveld stuurde klinische psychologie in Nijmegen en studeerde af in 1998. Zij behaalde in 2002 haar BIG registratie als GZ psycholoog. Ze is geregistreerd als Cognitief gedragstherapeut en Supervisor VGCt. Daarnaast is ze Supervisor voor de Vereniging voor Schematherapie. Sylvia heeft de afgelopen jaren voor het grootste deel in de verslavingszorg gewerkt en de laatste tien jaar met voornamelijk forensische verslaafde cliënten bij Novadic-Kentron (netwerk voor verslavingszorg). Vanaf 1 januari 2019  is ze in een vergelijkbare functie werkzaam bij Iriszorg (Verslavingszorg regio Nijmegen Rivierenland)  Daarnaast geeft ze als zelfstandige supervisie en leertherapie vanuit  haar eigen praktijk vanaf 2011. Sylvia is tevens Pro Justitia rapporteur. Voor supervisie en leertherapie (alleen mogelijk op dinsdag en vrijdag) kun je haar mailen: sylviadis@hotmail.com.

Elbert Roos

Elbert Roos heeft Klinische en Gezondheidspsychologie gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Na zijn studie heeft hij onder andere in de jeugdhulpverlening gewerkt en als gedragsdeskundige. In 2006 startte hij zijn carrière als behandelaar in een ambulant forensische instelling, waar hij 15 jaar heeft gewerkt. Elbert heeft de GZ-opleiding in 2010 afgerond en in 2017 zijn diploma als psychotherapeut-BIG behaald. In het werken met de forensische populatie is zijn interesse voor schematherapie gewekt en middels verschillende cursussen en schemagerichte leertherapie is zijn passie voor schematherapie versterkt. In zijn huidige werk in het behandelen van psychotrauma combineert hij traumatechnieken als EMDR en exposure met ondermeer schematherapie. Elbert is sinds enkele jaren ook supervisor schematherapie. Voor supervisie kun je hem mailen: elgiroos@gmail.com. Hij geeft supervisie op vrijdagen. Overige dagen in overleg.

Christine-Esther de Vrijer

Christine-Esther de Vrijer is GZ-psycholoog en Psychotherapeut BIG. Zij heeft zich gespecialiseerd tot Supervisor bij de Vereniging voor Schematherapie en is geregistreerd supervisor NVP. Ook is zij EMDR-therapeut. Zij heeft ruim 19 jaar op de Afdeling Psychotherapie bij de Van der Hoevenkliniek te Utrecht (een Forensisch Psychiatrisch Centrum) gewerkt. Hier heeft zij veel ervaring opgedaan met het behandelen van mensen met persoonlijkheidsproblematiek (vooral borderline en antisociale persoonlijkheidsstoornissen), verslaving en traumagerelateerde klachten. Vanaf 2007 geeft zij onderwijs in schematherapie. Zij heeft als therapeut meegewerkt aan het onderzoek van David Bernstein naar de effectiviteit van schematherapie in de tbs. Sinds 2015 geeft zij in haar eigen praktijk supervisie en leertherapie schematherapie (mail voor aanmelding: cedevrijer@gmail.com).Vanaf juni 2018 is ze als zelfstandig psychotherapeut bij Psychologen Weerdsingel in Utrecht gaan werken (www.psychologenweerdsingel.nl).

Marjolein van Wijk-Herbrink

Marjolein van Wijk-Herbrink is GZ-psycholoog en supervisor bij de Vereniging voor Schematherapie. Zij werkt sinds 2007 bij de OG Heldringstichting (gesloten jeugdzorg) en implementeert schematherapie in deze setting. Ze is in 2018 gepromoveerd op een onderzoek naar schematherapie bij jongeren met ernstige gedragsproblemen in de gesloten jeugdzorg. Ze geeft zelf schematherapie aan deze jongeren en doet wetenschappelijk onderzoek naar de toepasbaarheid en effectiviteit van schematherapie in een gesloten, residentiële setting. Daarnaast traint en coacht zij behandelteams van pedagogisch medewerkers in het gebruik van schematherapeutische principes en technieken om het behandelklimaat te verbeteren en repressief handelen te verminderen. Tot slot houdt ze zich bezig met het ontwikkelen en onderzoeken van nieuwe interventies gebaseerd op schematherapie, zoals systeemgerichte schematherapie (SST). Je kunt haar benaderen voor supervisie via: info.psykey@gmail.com.