de Akkerdistel

de Akkerdistel

Praktijk voor opleiding, supervisie en (leer)therapie

Supervisorencursus Schematherapie (2 dagen)

Vanaf 1 mei 2016 is het door de Vereniging voor Schematherapie (VSt) verplicht gesteld dat a.s. Supervisoren een tweedaagse supervisorencursus Schematherapie volgen. De Supervisorencursus Schematherapie die door de Akkerdistel wordt aangeboden is een door de Vereniging voor Schematherapie (VSt) erkende cursus. Daarnaast is deze cursus geaccrediteerd als nascholing supervisievaardigheden door de VGCt en de FGzPt.

De cursus kan worden gevolgd door:

Data Vrijdag 24 januari en Vrijdag 7 maart 2025
Tijden van 10.00 – 13.00 uur en van 14.00 – 17.30 uur
Locatie De Akkerdistel, Distelakkerstraat 7, 6641 KC Beuningen
Docenten Truus Kersten
Doelgroep Senior Schematherapeuten en Supervisoren Schematherapie
Accreditatie VGCt en VSt: nascholing supervisievaardigheden 13 punten; FGzPt: nascholing 16 punten
Aantal deelnemers minimaal 9, maximaal 15
Kosten 580 euro (inclusief cursusdraaiboek, literatuur, koffie/thee en lunch)
Inschrijving Klik HIER om je in te schrijven voor de Supervisorencursus

Informatie over de inhoud van de workshop

In toenemende mate wordt zowel in de vakliteratuur als in de praktijk belang gehecht aan de rol en taken van de supervisor. Het supervisorschap wordt inmiddels door de American Psychological Association gezien als een apart beroep, met eigen taken, verantwoordelijkheden en kerncompetenties, waarbij ook specifieke ethische richtlijnen gelden. In deze cursus wordt de cursist vertrouwd gemaakt met de state-of-the-art op het gebied van supervisie geven, de taken en verantwoordelijkheden van effectief supervisorschap en het competentiegericht superviseren van schematherapeuten.

Doelen

De cursist is aan het einde van de cursus op de hoogte van de kerncompetenties van het beroep supervisor en is in staat om competentiegericht supervisie in schematherapie te geven.

Onderwerpen

Werkwijze en werkvormen

Interactieve ervaringsgerichte workshop met verschillende werkvormen, waaronder demonstraties, rollenspelen en oefenen in subgroepen.

Voorbereiding

De cursist wordt geacht één of twee (oefen)supervisanten te werven om supervisie schematherapie aan te geven (deze oefensessies tellen voor de supervisant niet mee voor de VSt als je nog geen Supervisor VSt bent!). De cursist maakt video-opnames van twee verschillende Schematherapie Supervisiesessies. Op dag 2 van de cursus brengt de cursist één van deze supervisie-videofragmenten mee (mag ook door het opnemen van een gespeelde supervisie met een collega als er geen supervisant is) als oefenmateriaal tijdens de cursusdag.
Aan het einde van de cursus moeten cursisten als toets een nieuwe video met een self-assessment aanleveren. Mocht een cursist een onvoldoende beoordeling krijgen voor de toets, dan wordt de cursist geadviseerd een ontwikkelplan te maken en supervisie te zoeken over de nog te ontwikkelen supervisor competenties.

Nieuw!

In 2023 en 2024 is door een groot deel van de cursisten de eindtoets – het bekijken van de video-fragmenten van supervisie-sessies – via Zoom gedaan in groepjes van 3 cursisten met de docent. Dit kost per drietal 90 minuten. Cursisten en docent gaven feedback op de video-fragmenten en de docent deed de beoordeling. De cursisten die hiervoor hebben gekozen waren hier enthousiast over. Ze vonden het leerzaam om mee te kijken bij de supervisies van 2 medecursisten. Daarom zal deze toets-werkwijze ook in 2025 aan de cursisten worden voorgesteld.

Draaiboek en literatuur

Het draaiboek en de literatuur voor de Supervisorencursus wordt ca. 4-5 weken van te voren toegestuurd. Hierin staat uitgebreid beschreven wat de bedoeling is m.b.t. voorbereidingen, te lezen literatuur en video-opnames.