de Akkerdistel

de Akkerdistel

Praktijk voor opleiding, supervisie en (leer)therapie

Cursus Schematherapie bij persoonlijkheidsstoornissen, agressie en verslaving (50 uur)

Achtergrond

Deze cursus is oorspronkelijk opgezet door David Bernstein voor de Forensische Psychiatrie in de vorm van drie tweedaagse workshops. In 2010 is de cursus aangepast en uitgebreid door Truus Kersten naar een 8 daagse cursus die geaccrediteerd is door de Vereniging voor Schematherapie als basis en vervolgcursus, door de VGCt als vervolgcursus (van 50 uur en 150 werkuren) en door een paar andere Verenigingen als nascholing.  De cursus is als ‘goed’ tot ‘zeer goed’ beoordeeld door de cursisten, met een gemiddeld rapportcijfer van 8,8.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor GZ-psychologen, Psychotherapeuten, Klinisch psychologen en Psychiaters die werkzaam zijn in de Forensische psychiatrie, Verslavingszorg of GGZ en die patiënten behandelen met dubbele- of triple-diagnoseproblematiek: persoonlijkheidsproblematiek, verslaving en criminaliteit/agressie.

Daarnaast is in iedere cursusgroep beperkt plek voor  GZ-psychologen in opleiding die bij voorkeur in hun tweede opleidingsjaar zitten, basispsychologen die aspirant-lid zijn van de VGCt (of een basiscursus van 100 uur CGt onderwijs gevolgd hebben), Vaktherapeuten die een (kandidaat)registratie hebben in het Register Vaktherapeutische Beroepen, Gedragstherapeutisch werkers VGCt, HBO-systeemtherapeuten, Verpleegkundig Specialisten en overige HBO-professionals, mits zij voldoen aan de voorwaarden zoals in artikel 1.1. van het Accreditatiereglement van de Vereniging voor Schematherapie geformuleerd: Accreditatiereglement-schematherapie-2020. Deze professionals dienen vóór inschrijving contact op te nemen met Truus Kersten voor overleg over deelname.

Inhoud van de cursus

Na een inleiding in de schematheorie en toepassingen bij persoonlijkheidsstoornissen, agressie en verslaving, en een overzicht van lopend wetenschappelijk onderzoek, wordt veel geoefend met verschillende technieken op het gebied van assessment en behandeling. De nadruk van deze cursus ligt op limited reparenting, schema mode work en de experiëntiële technieken, omdat deze het beste werken bij de doelgroep.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

Accreditatie

Voor deze cursus wordt standaard accreditatie aangevraagd bij de VGCt, de VSt, de FGzPt en indien psychiaters meedoen bij de NVvP. Eerder is accreditatie verleend door de VGCt (50 punten, vervolgcursus), VSt (basis en vervolgcursus) en door de FGzPt (60 punten) en de NvvP (40 punten).

Overzicht geplande cursussen en inschrijving

Cursus 20, start in februari 2021 in Utrecht (op donderdag en vrijdag)

Data 4 en 5 febr, 4 en 5 mrt, 2 en 23 apr, 28 mei, 2 juli 2021
Locatie

Vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19, 3511 BB Utrecht

Bij een nieuwe lockdown i.v.m. het Coronavirus, zal deze cursus geheel of gedeeltelijk online gegeven worden!

Tijden 10.00 – 13.00, 14.00 – 17.30
Docenten Fieke Bosma (hoofddocent) en Teun Bus (codocent)
Kosten €2.050 (inclusief draaiboek, een set modikaarten, koffie/thee en lunch)
Inschrijving Deze cursus zit vol. Wil je op de reservelijst, stuur dan svp een email naar Sophie Mulder: inschrijvingen@akkerdistel.nl. Je krijgt zo snel mogelijk bericht als er een plek vrij komt (dat kan nog tot vlak vóórdat de cursus start). Wil je mee wil doen met de eerstvolgende cursus, schrijf je svp sowieso tijdig daarvoor in, ook als je op de reservelijst staat! 

Cursus 21, start in september 2021 in Beuningen of Utrecht (op dinsdag en woensdag)

Data 7 en 8 sept, 5 en 6 okt, 2 nov, 7 dec 2021, 11 jan, 8 febr 2022 (voorlopige data)
Locatie De Akkerdistel  in Beuningen of Vergadercentrum Vredenburg in Utrecht
Tijden 10.00 – 13.00, 14.00 – 17.30
Docenten Truus Kersten (hoofddocent) en Sylvia Disveld (codocent)
Kosten €2.050 (inclusief draaiboek, een set modikaarten, koffie/thee en lunch)
Inschrijving De inschrijving start op 6 januari 2021. Je treft dan hier een link naar het inschrijfformulier. De ervaring leert dat de cursus snel vol zit, dus wees er op tijd bij.

Contactpersonen

Sophie Mulder – inschrijvingen@akkerdistel.nl  –  voor vragen over organisatie en aanmelding

Truus Kersten – info@akkerdistel.nl  – 06-21463507 – voor vragen over de inhoud