de Akkerdistel

de Akkerdistel

Praktijk voor opleiding, supervisie en (leer)therapie

Cursus Schematherapie bij persoonlijkheidsstoornissen, agressie en verslaving, 50 uur

Achtergrond

Deze cursus is oorspronkelijk opgezet door David Bernstein voor de Forensische Psychiatrie in de vorm van drie tweedaagse workshops. In 2010 is de cursus aangepast en uitgebreid door Truus Kersten naar een 8 daagse cursus die geaccrediteerd is door de Vereniging voor Schematherapie als basis en vervolgcursus, door de VGCt als vervolgcursus (van 50 uur en 150 werkuren) en door een paar andere Verenigingen als nascholing.  De cursus is als ‘goed’ tot ‘zeer goed’ beoordeeld door de cursisten, met een gemiddeld rapportcijfer van 8,8.

Doelgroep

Aan deze cursus kunnen professionals deelnemen die werkzaam zijn in de Forensische psychiatrie, Verslavingszorg of GGZ en die patiënten behandelen met dubbele- of triple-diagnoseproblematiek: persoonlijkheidsproblematiek, verslaving en criminaliteit/agressie.

Deze professionals beschikken over een voltooide academische masteropleiding (voorheen doctoraal) en voldoen aan één van de volgende kwalificaties:
a. BIG-registratie als gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater, dan wel in opleiding zijnde daartoe;
b. gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging, dan wel in opleiding zijnde daartoe;
c. orthopedagoog-generalist of kinder- en jeugdpsycholoog NIP/SKJ, dan wel in opleiding zijnde daartoe;
d. gewoon lidmaatschap van een Vlaamse psychotherapievereniging waarvan het gewoon lidmaatschap automatisch recht geeft op het gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging, dan wel in opleiding zijnde daarvoor;
e. registratie als vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen.

Per cursusgroep mag een beperkt aantal overige hbo’ers en masterpsychologen (niet in opleiding tot gz-psycholoog of psychotherapeut) deelnemen. Voorwaarden daarvoor is dat zij in hun werksituatie samenwerken met BIG-geregistreerde schematherapeuten die als senior of supervisor zijn ingeschreven in het Register schematherapie én supervisie en intervisie georganiseerd zijn. Zie ook het Accreditatiereglement van de Vereniging voor Schematherapie: Accreditatiereglement-schematherapie-2020. Deze professionals dienen vóór inschrijving contact op te nemen met Truus Kersten voor overleg over deelname.

Inhoud van de cursus

Na een inleiding in de schematheorie en toepassingen bij persoonlijkheidsstoornissen, agressie en verslaving, en een overzicht van lopend wetenschappelijk onderzoek, wordt veel geoefend met verschillende technieken op het gebied van assessment en behandeling. De nadruk van deze cursus ligt op limited reparenting, schema mode work en de experiëntiële technieken, omdat deze het beste werken bij de doelgroep.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

Accreditatie

Voor deze cursus wordt standaard accreditatie aangevraagd bij de VGCt, de VSt, de FGzPt en indien psychiaters meedoen bij de NVvP. Eerder is accreditatie verleend door de VGCt (50 punten, vervolgcursus), VSt (basis en vervolgcursus), FGzPt (60 punten) en NvvP (40 punten).

Overzicht geplande cursussen en inschrijving

Let op: bij een lockdown i.v.m. het Coronavirus zullen de onderstaande cursussen  geheel of gedeeltelijk online worden verzorgd!

Cursus 25, start in januari 2023 in Utrecht (op donderdag en vrijdag)

Data 12 en 13 jan, 2 en 3 febr, 10 mrt, 7 april, 12 mei en 9 juni 2023
Locatie Vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19, 3511 BB Utrecht
Tijden 10.00 – 13.00, 14.00 – 17.30
Docenten Fieke Bosma (hoofddocent), Teun Bus, (codocent)
Kosten €2.150 (inclusief draaiboek, een set modikaarten, koffie/thee en lunch)
Inschrijving De cursus zit vol! Mocht je op de reservelijst willen, stuur dan s.v.p. een mailtje aan Sophie Mulder

Cursus 26, start in juni 2023 in Beuningen (op donderdag en vrijdag)

Data 1 en 2 juni, 29 en 30 juni, 22 sept, 13 okt, 10 nov, 8 dec 2023 (voorlopige data)
Locatie De Akkerdistel, Distelakkerstraat 7, 6641 KC Beuningen
Tijden 10.00 – 13.00, 14.00 – 17.30
Docenten Sylvia Disveld (hoofddocent), Elbert Roos en Truus Kersten
Kosten €2.150 (inclusief draaiboek, een set modikaarten, koffie/thee en lunch)
Inschrijving De inschrijving start op 6 januari 2023. Dan staat op deze plek een link naar het inschrijfformulier.

Cursus 27, start in januari 2024 in Utrecht (op donderdag en vrijdag)

Data 11 en 12 jan, 1 en 2 febr, 8 mrt, 26 april, 24 mei 2024 (voorlopige data)
Locatie Vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19, 3511 BB Utrecht
Tijden 10.00 – 13.00, 14.00 – 17.30
Docenten Fieke Bosma (hoofddocent), Teun Bus, (codocent)
Kosten €2.150 (inclusief draaiboek, een set modikaarten, koffie/thee en lunch)
Inschrijving De inschrijving start op 9 juni 2023. Dan staat op deze plek een link naar het inschrijfformulier.

Contactpersonen

Sophie Mulder – inschrijvingen@akkerdistel.nl  –  voor vragen over organisatie en aanmelding

Truus Kersten – info@akkerdistel.nl  – 06-21463507 – voor vragen over de inhoud