de Akkerdistel

de Akkerdistel

Praktijk voor opleiding, supervisie en (leer)therapie

Workshop Schematherapie & EMDR (2 dagen)

De tweedaagse workshop Schematherapie & EMDR: een mooie combinatie bij trauma en persoonlijkheidsproblematiek richt zich op de behandeling van complexe problematiek, dat wil zeggen vroegkinderlijke traumatisering, (complexe) PTSS én persoonlijkheidsproblematiek. De Schematheorie van Young e.a. vormt hierbij het uitgangspunt. EMDR wordt gezien als een evidence based behandelmethode voor PTSS die goed gecombineerd kan worden met schematherapie. In deze workshop wordt een aantal richtlijnen en behandelstrategieën om Schematherapie (ST) en EMDR te combineren besproken en er wordt veel praktisch geoefend hiermee.

Doelgroep

  1. BIG-registratie als gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater, dan wel in opleiding zijnde daartoe; orthopedagoog-generalist BIG of Kinder- en jeugdpsycholoog NIP/SKJ, dan wel in opleiding zijnde daartoe; gewoon lidmaatschap van een Vlaamse psychotherapievereniging waarvan het gewoon lidmaatschap automatisch recht geeft op het gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging, dan wel in opleiding zijnde daarvoor;
  2. Minimaal een basiscursus Schematherapie en een basiscursus EMDR gevolgd. Ruime ervaring met beide therapievormen is wenselijk.

NB: als je niet voldoet aan de voorwaarden, mail dan s.v.p. eerst met de hoofddocent: info@akkerdistel.nl

Doelen

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

Werkvormen

Na een theoretische inleiding op de eerste dag waarin een aantal richtlijnen voor ST versus EMDR worden geformuleerd, worden deze richtlijnen vervolgens uitgewerkt in de rest van de twee dagen met verschillende oefeningen. Er wordt gewerkt met casuïstiek van docent en deelnemers, demonstraties (live en video) en oefeningen in subgroepen. De eerste dag wordt vooral ingezoomd op technieken vanuit de schematherapie die gebruikt kunnen worden bij blokkerende schemamodi in een EMDR of ST-behandeling (deze dag is tevens een boosterdag in het oefenen met ST-technieken). Op de tweede dag wordt ingegaan op rescripting binnen de EMDR en overige technieken die bruikbaar zijn bij blokkades en de hierboven geformuleerde specifieke vragen.

Informatie over de eerstvolgende workshop

Data Voorlopige data: 15 november en 13 december 2024
Tijden van 10.00 – 13.00 uur en van 14.00 – 17.30 uur
Locatie De Akkerdistel, Distelakkerstraat 7, 6641 KC Beuningen
Docent Truus Kersten en Maarten van Gisbergen
Doelgroep Gz-psychologen, Psychotherapeuten, Klinisch Psychologen, Psychiaters BIG, Orthopedagogen-generalist NVO die minimaal een basiscursus Schematherapie en basisopleiding EMDR hebben gevolgd. Ruime ervaring met beide therapievormen is zeer wenselijk.
Accreditatie Wordt aangevraagd bij VGCt, VSt, FGzPt en VEN
Aantal deelnemers max 16
Kosten 580 euro (inclusief draaiboek, literatuur, koffie/thee en lunch)
Inschrijving Klik hier om je in te schrijven