de Akkerdistel

de Akkerdistel

Praktijk voor opleiding, supervisie en (leer)therapie

Workshop Schematherapie & EMDR (2 dagen)

De tweedaagse workshop Schematherapie & EMDR: een mooie combinatie bij trauma en persoonlijkheidsproblematiek wordt sinds 2017 aangeboden, ca. 1 keer per jaar. De workshop is positief geëvalueerd met een gemiddeld rapportcijfer van 8,1.

Focus

De workshop richt zich op de behandeling van complexe problematiek, dat wil zeggen patiënten bij wie sprake is van vroegkinderlijke traumatisering, (complexe) PTSS én persoonlijkheidsproblematiek. Het theoretisch referentiekader hierbij is de Schematheorie van Young e.a. Daarnaast wordt de rol van EMDR als evidence based behandelmethode voor PTSS nader belicht. Gedurende de workshop wordt een aantal richtlijnen en behandelstrategieën belicht om Schematherapie (ST) en EMDR te combineren en geïntegreerd of gefaseerd aan te bieden aan patiënten.

Doelen

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

Werkvormen

Na een theoretische inleiding op de eerste dag waarin een aantal richtlijnen voor ST versus EMDR worden geformuleerd, worden deze richtlijnen vervolgens uitgewerkt in de rest van de twee dagen met verschillende oefeningen. Er wordt gewerkt met casuïstiek van docent en deelnemers, demonstraties (live en video) en oefeningen in subgroepen. De eerste dag wordt vooral ingezoomd op technieken vanuit de schematherapie die gebruikt kunnen worden bij blokkerende schemamodi in een EMDR of ST-behandeling (deze dag is tevens een boosterdag in het oefenen met ST-technieken). Op de tweede dag wordt ingegaan op rescripting binnen de EMDR, overige technieken die bruikbaar zijn bij blokkades en de hierboven geformuleerde specifieke vragen.

Informatie over de eerstvolgende workshop

Data nog niet gepland,  zal waarschijnlijk in 2024 worden
Tijden van 10.00 – 13.00 uur en van 14.00 – 17.30 uur
Locatie De Akkerdistel, Distelakkerstraat 7, 6641 KC Beuningen
Docent Truus Kersten
Doelgroep Gz-psychologen, Psychotherapeuten, Klinisch Psychologen, Psychiaters BIG die minimaal een basiscursus Schematherapie hebben  gevolgd en minimaal de basisopleiding EMDR hebben gevolgd. Ruime ervaring met beide therapievormen is wenselijk.
Accreditatie Wordt aangevraagd bij VGCt, VSt, FGZPt en VEN
Aantal deelnemers 18
Kosten 580 euro (inclusief draaiboek, literatuur, koffie/thee en lunch)
Inschrijving De inschrijving start zodra de data bekend zijn via een link hier naar het inschrijfformulier. Wil je op de geïnteresseerdenlijst komen, stuur dan s.v.p. een email naar Sophie Mulder, inschrijvingen@akkerdistel.nl