de Akkerdistel

de Akkerdistel

Praktijk voor opleiding, supervisie en (leer)therapie

Workshop Schematherapie & EMDR (2 dagen)

De tweedaagse workshop Schematherapie en EMDR: een mooie combinatie bij trauma en persoonlijkheidsproblematiek is een nieuwe workshop die in 2017 en 2018 al is aangeboden en positief geëvalueerd is. In 2020 vindt een herhaling van deze workshop plaats.

Data nog niet bekend:  in 2020
Tijden van 10.00 – 13.00 uur en van 14.00 – 17.30 uur
Locatie De Akkerdistel, Distelakkerstraat 7, 6641 KC Beuningen
Docent Truus Kersten
Doelgroep Gz-psychologen, Psychotherapeuten, Klinisch Psychologen, Psychiaters BIG die minimaal een basiscursus Schematherapie hebben  gevolgd en minimaal de basisopleiding EMDR hebben gevolgd. Ruime ervaring met beide therapievormen is wenselijk.
Accreditatie wordt aangevraagd bij VGCt en FGzPt
Aantal deelnemers minimaal 12, maximaal 15
Kosten 535 euro (inclusief draaiboek, literatuur, koffie/thee en lunch)
Inschrijving U kunt een mailtje sturen naar inschrijvingen@akkerdistel.nl om op de geïnteresseerdenlijst te komen; dan krijgt u bericht zodra de inschrijving start.

Informatie over de inhoud van de workshop

Deze tweedaagse verdiepende workshop richt zich op de behandeling van complexe problematiek, dat wil zeggen patiënten bij wie sprake is van vroegkinderlijke traumatisering, (complexe) PTSS en persoonlijkheidsproblematiek. Het theoretisch referentiekader hierbij is de Schematheorie van Young e.a.. Daarnaast wordt de rol van EMDR als evidence based behandelmethode voor PTSS nader belicht. Gedurende de workshop wordt een aantal richtlijnen en behandelstrategieën besproken om ST en EMDR te combineren en geïntegreerd of gefaseerd aan te bieden aan patiënten.

Doelen

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

Werkvormen

Na een theoretische inleiding op de eerste dag wordt gewerkt met casuïstiek van docent en deelnemers, discussie, demonstraties (live en video) en oefeningen in subgroepen. De eerste dag wordt vooral ingezoomd op technieken vanuit de schematherapie die gebruikt kunnen worden bij blokkerende schemamodi (deze dag is deels een boosterdag in oefenen met ST-technieken). Op de tweede dag wordt dieper ingegaan op rescripting binnen de EMDR en richtlijnen voor indicatiestelling en combineren.