de Akkerdistel

de Akkerdistel

Praktijk voor opleiding, supervisie en (leer)therapie

(Leer)therapie

U kunt zich aanmelden voor schemagerichte leertherapie in een groep of individueel.

Groepsleertherapie 

De groepsleertherapie vindt één keer per jaar plaats, indien er genoeg aanmeldingen zijn. Onderstaand treft u informatie en het aanmeldingsformulier aan voor de eerstvolgende leertherapiegroep.

Schemagerichte leertherapie in een kleine groep (25 uur)

De groepsleertherapie vindt plaats op 6 vrijdagen en wordt gegeven door Truus Kersten. Op twee dagen wordt het hele middagprogramma verzorgd door een vaktherapeut. Op dag 2 is Roland Stoop (psychomotorisch therapeut en pessotherapeut) aanwezig als co-therapeut  en op dag 4 is Nicole Strijbos (beeldend therapeut) co-therapeut. Op dag 3 is Elsa van den Broek (dramatherapeut) aan het einde van de middag aanwezig om een oefening te doen. Deze vaktherapeuten bieden een programma op maat aan, passend bij de leerdoelen, schema’s en modi van de deelnemers van de groep.

De leertherapie is te zien als een individuele therapie in een groep waarbij medecliënten fungeren als ‘broers en zussen’. Ze worden betrokken in verschillende experiëntiële oefeningen en worden uitgenodigd elkaar feedback te geven. In deze kleine groep is relatief veel aandacht voor iedere cliënt. De ervaring wijst uit dat er vaak snel een veilige groep ontstaat.

Locatie: De Akkerdistel in Beuningen

Data: 11 en 25 maart, 8 en 22 april, 13 mei en 8 juli 2022

Tijdstip: van 10 tot 17.15 uur. Lunchpauze is van 13 tot 14 uur.

Kosten: 2.010 euro, inclusief lunch, koffie, thee en frisdrank.

Accreditatie: De leertherapie is geldig voor de VGCt en telt voor 25 sessies. In het verleden is de leertherapie door enkele RINO’s goedgekeurd voor de opleiding Psychotherapie BIG en Klinisch Psycholoog BIG.

Lees meer (klik hier)

  Klik hier om naar het aanmeldingsformulier te gaan

Individuele leertherapie 

Indien u zich wilt aanmelden voor  individuele leertherapie, kunt u een email sturen naar Truus Kersten, info@akkerdistel.nl.

Voorbereiding individuele- en groepsleertherapie

Cliënten die zich hebben aangemeld voor leertherapie worden verzocht een paar weken vóór de eerste leertherapiesessie een schemavragenlijst (YSQ3), modivragenlijst (SMI) en een Voorbereidingsformulier in te vullen en te mailen naar Truus Kersten. De leerdoelen worden tijdens de eerste sessie aangescherpt. Aan het einde van de leertherapie worden zij verzocht een evaluatieverslag te schrijven met behulp van deze Evaluatievragen schemagerichte leertherapie en ontvangen zij een Leertherapieverklaring.

Individuele psychotherapie

Incidenteel is er ook plek in de praktijk voor individuele psychotherapie, met name voor cliënten met PTSS-klachten en trauma. Deze cliënten kunnen in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) vergoeding van de therapie door hun zorgverzekeraar (niet-gecontracteerde zorg, overig zorgproduct OZP), afhankelijk van de zorgverzekeraar.

Tarieven voor individuele leertherapie, psychotherapie, overig zorgproduct (OZP) en zelfbetalers: 60 minuten = 120 euro, 90 minuten = 180 euro.

Er is momenteel geen plek voor nieuwe cliënten voor individuele (leer)therapie. Het jaar 2022 zit vol. U kunt zich ook niet aanmelden voor de wachtlijst. Na een sabattical-periode in 2023 ga ik mogelijk weer verder met mijn leertherapiepraktijk.