de Akkerdistel

de Akkerdistel

Praktijk voor opleiding, supervisie en (leer)therapie

(Leer)therapie

U kunt zich aanmelden voor schemagerichte leertherapie in een groep of individueel.

De eerstvolgende leertherapiegroep zal in het voorjaar van 2025 starten.

Tot januari 2025 is er geen plek voor individuele leertherapie of psychotherapie. 

Groepsleertherapie 

Onderstaand treft u informatie en het aanmeldingsformulier aan voor de eerstvolgende leertherapiegroep.

Schemagerichte leertherapie in een kleine groep (25 uur)

De groepsleertherapie vindt plaats op 6 vrijdagen en wordt gegeven door Truus Kersten. Op drie dagen  wordt (een deel van) het middagprogramma verzorgd door een vaktherapeut. In de middag van dag 2 is Roland Stoop (psychomotorisch therapeut en pessotherapeut) aanwezig als co-therapeut  en in de middag van dag 4 is Nicole Strijbos (beeldend therapeut) co-therapeut. Op dag 3 is Elsa van den Broek (dramatherapeut) aan het einde van de middag aanwezig als co-therapaut. Deze vaktherapeuten bieden een programma op maat aan, passend bij de leerdoelen, schema’s en modi van de deelnemers van de groep.

De leertherapie is te zien als een individuele therapie in een groep waarbij medecliënten fungeren als ‘broers en zussen’. Ze worden betrokken in verschillende experiëntiële oefeningen en worden uitgenodigd elkaar feedback te geven. In deze kleine groep is relatief veel aandacht voor iedere cliënt. De ervaring wijst uit dat er vaak snel een veilige groep ontstaat.

Locatie: De Akkerdistel in Beuningen

Data: nog niet bekend (voorjaar 2025)

Tijdstip: van 10 tot 17.15 uur. Lunchpauze is van 13 tot 14 uur.

Kosten: 2.250 euro, inclusief lunch, koffie, thee en frisdrank.

Accreditatie: De leertherapie is geldig voor de VGCt en telt voor 25 sessies. In het verleden is de leertherapie door enkele RINO’s goedgekeurd voor de opleiding Psychotherapie BIG en Klinisch Psycholoog BIG.

Doelen van de schemagerichte leertherapiegroep zijn:

  • Inzicht krijgen in (de ontstaansgeschiedenis van) eigen schema’s en modi en hoe deze een rol spelen in (therapeutische) relaties.
  • Doorbreken van schema’s en modi (gedragspatronen), zodat deze het werken als therapeut minder belemmeren.
  • Herkenning en steun ervaren door het werken in een kleine groep.

In de leertherapie wordt vooral ervaringsgericht gewerkt: limited reparenting en experiëntiële technieken staan centraal. Achterliggende gedachte is dat de (gedrags)therapeut in opleiding vaak al vrij veel zicht heeft op eigen cognities en gedrag, maar minder goed contact kan maken met onderliggende gevoelens en lijfsensaties en de behoeften van ‘het kwetsbare kind’. Vandaar ook de inzet van vaktherapeuten in de leertherapie, omdat deze bij uitstek experiëntieel werken.

Op de eerste dag worden de belangrijkste schema’s en modi en het ontstaan ervan in het gezin van herkomst verder geëxploreerd. Iedere cliënt komt aan bod om zijn/haar levensverhaal te presenteren via de hot chair. We maken dan ook een modimodel aan de hand van de modikaarten. Tevens worden de individuele leerdoelen besproken waaraan in de leertherapie wordt gewerkt. Ook op de volgende dagen komt iedereen steeds aan bod; er wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten oefeningen. Er is geen vast vooropgesteld programma. De behoeften en leerdoelen van de cliënten staan voorop.


  Klik hier om naar het aanmeldingsformulier te gaan

Individuele leertherapie 

Indien u zich wilt aanmelden voor  individuele leertherapie, kunt u een email sturen naar Truus Kersten, info@akkerdistel.nl.

Voorbereiding individuele- en groepsleertherapie

Cliënten die zich hebben aangemeld voor leertherapie worden verzocht een paar weken vóór de eerste leertherapiesessie een schemavragenlijst en modivragenlijst in te vullen via:   https://www.schematherapie.nl/professionals/vragenlijsten. Daarnaast is het de bedoeling een Voorbereidingsformulier in te vullen en te mailen naar Truus Kersten. De leerdoelen voor de leertherapie worden tijdens de eerste sessie aangescherpt. Aan het einde van de leertherapie worden zij verzocht een evaluatieverslag te schrijven met behulp van deze Evaluatievragen schemagerichte leertherapie en ontvangen zij een Leertherapieverklaring.

Individuele psychotherapie

Incidenteel is er ook plek in de praktijk voor individuele psychotherapie, met name voor cliënten met PTSS-klachten en trauma. Deze cliënten kunnen in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) vergoeding van de therapie door hun zorgverzekeraar (niet-gecontracteerde zorg, overig zorgproduct OZP), afhankelijk van de zorgverzekeraar.

Tarieven voor individuele leertherapie, psychotherapie, overig zorgproduct (OZP) en zelfbetalers: 110 euro per sessie van 45 minuten, 147 euro per sessie van 60 minuten, 220 euro per sessie van 90 minuten.