de Akkerdistel

de Akkerdistel

Praktijk voor opleiding, supervisie en (leer)therapie

(Leer)therapie

U kunt zich aanmelden voor groepsleertherapie in een kleine groep van vier personen of voor individuele (leer)therapie.

Groepsleertherapie 

De groepsleertherapie vindt één of twee keer per jaar plaats, afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Onderstaand treft u informatie en het aanmeldingsformulier aan voor de eerstvolgende leertherapiegroep die (bij voldoende aanmeldingen) start in het voorjaar van 2020.

Schemagerichte leertherapie in een kleine groep (25 uur), voorjaar 2021

De groepsleertherapie vindt plaats op 6 vrijdagen en wordt gegeven door Truus Kersten. Op twee dagen wordt het middagprogramma verzorgd door een vaktherapeut. Op de tweede dag is Roland Stoop (psychomotorisch therapeut en pessotherapeut) co-therapeut en op de vierde dag is Nicole Strijbos (beeldend therapeut) aanwezig als co-therapeut. Zij bieden een vaktherapeutisch programma op maat aan, passend bij de schema’s van de deelnemers van de groep.

De leertherapie is te zien als een individuele therapie in een groep waarbij medecliënten fungeren als ‘broers en zussen’. Ze worden betrokken in verschillende experiëntiële oefeningen en worden uitgenodigd elkaar feedback te geven. In deze kleine groep is relatief veel aandacht voor iedere cliënt. De ervaring wijst uit dat er vaak snel een veilige groep ontstaat.

Locatie: De Akkerdistel in Beuningen

Data: zijn nog niet bekend

Tijdstip: van 10 tot 17.15 uur. Lunchpauze is van 13 tot 14 uur.

Kosten: 2010 euro, inclusief lunch, koffie, thee en frisdrank.

Accreditatie: De leertherapie is geldig voor de VGCt en telt voor 25 sessies. In het verleden is de leertherapie door enkele RINO’s goedgekeurd voor de opleiding Psychotherapie BIG en Klinisch Psycholoog BIG.

Lees meer (klik hier)

  Klik hier om naar het aanmeldingsformulier te gaan

Individuele leertherapie 

Indien u zich wilt aanmelden voor  individuele leertherapie, kunt u een email sturen naar Truus Kersten, info@akkerdistel.nl.

Informatie over voorbereiding en afronding leertherapie

Als u geen cursus in de schematherapie heeft gevolgd, kunt u voorafgaand aan de leertherapie desgewenst een paar hoofdstukken over schematherapie lezen uit het Handboek van Young e.a. (bijvoorbeeld hoofdstuk 1, 2 en 8). Vul s.v.p. in ieder geval een schemavragenlijst (YSQ3) en een modivragenlijst (SMI) in en het Casusconceptualisatieformulier-leertherapie en mail de documenten uiterlijk een week vóór de leertherapie start naar Truus Kersten. De leerdoelen worden tijdens de eerste sessie aangescherpt.

Aan het einde van de leertherapie schrijft u een evaluatieverslag met behulp van deze evaluatievragen en ontvangt u een Leertherapieverklaring.

Individuele psychotherapie

Incidenteel is er ook plek in de praktijk voor individuele psychotherapie, met name voor cliënten met PTSS-klachten en trauma. Deze cliënten kunnen in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) vergoeding van de therapie door hun zorgverzekeraar (niet-gecontracteerde zorg, overig zorgproduct OZP), afhankelijk van de zorgverzekeraar.

Tarieven voor individuele leertherapie, psychotherapie, overig zorgproduct (OZP) en zelfbetalers: 60 minuten = 120 euro, 90 minuten = 180 euro.

Er is momenteel geen plek voor nieuwe cliënten voor individuele (leer)therapie. U kunt wel een mailtje sturen om op de wachtlijst te komen.