de Akkerdistel

de Akkerdistel

Praktijk voor opleiding, supervisie en (leer)therapie

Curriculum Vitae

Truus Kersten studeerde Klinische Psychologie en Arbeid-en Organisatiepsychologie aan de Radboud Universiteit (RU) in Nijmegen. Na haar afstuderen in 1987 kreeg zij een aanstelling als wetenschappelijk onderzoeker aan diezelfde Universiteit en daarna bij het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS). Ze deed onder meer onderzoek naar co-ouderschap na echtscheiding. In 1989 startte ze met haar promotieonderzoek aan de RU. Het doel hiervan was ontwikkeling en verbetering van de  indicatiestelling in de verslavingszorg. In diezelfde periode is ze opgeleid tot Cognitief Gedragstherapeut VGCt en werkte ze een dag in de week bij het Ambulatorium Psychologie en later bij HSK. Hier deed ze ervaring op met de behandeling van angst- en stemmingsstoornissen en burn-out klachten.

Sinds haar promotie in 1998 is Truus zelfstandig ondernemer en combineert ze haar ZZP-activiteiten met een deeltijd-aanstelling in een klinische setting.

In de eerste periode werkte zij op projectbasis in opdracht van Verslavingszorginstellingen, GGZ-Nederland en Forensisch Psychiatrische Instellingen. Rode draad in alle projecten was verbetering van de zorg en behandeling door middel van wetenschappelijk onderzoek, zorgontwikkeling en -implementatie van richtlijnen en protocollen. De meeste projecten waren gericht op verslavingsbehandeling en later ook op implementatie van Schematherapie in de forensische psychiatrie. Zie het publicatie-overzicht voor de hieruit vooortvloeiende publicaties. Naast het projectwerk bleef ze werkzaam als cognitief gedragstherapeut en later als GZ-psycholoog bij Air Travel Trainers (vliegangst) en Novadic-Kentron (verslaving en persoonlijkheidsstoornissen).

Sinds 2004 werkt Truus in de functie van psychotherapeut in FPC De Rooyse Wissel. Ze is hier uitgebreid geschoold in de Schematherapie. Door cursussen en workshops van Hannie van Genderen, Marjon Nadort, Jeff Young, Arnoud Arntz en David Bernstein heeft zij zich verder bekwaamd in deze therapievorm. Ze volgde een intensief supervisietraject en nam als Schematherapeut deel aan de RCT studie van David Bernstein en anderen. Gaandeweg is zij zich gaan specialiseren in forensische Schematherapie en traumabehandeling. Ze maakt gebruik van Schematherapie, Cognitieve Gedragstherapie (CGt), EMDR en andere vormen van traumabehandeling, zoals Narratieve Exposure Therapie (NET) en Brief Eclectic Psychotherapy for Psychotrauma (BEPP).

Haar activiteiten als ZZP-er zijn in de loop van de tijd verschoven. Het accent ligt momenteel op het opleiden van professionals. Sinds 2006 geeft zij supervisie en leertherapie aan cognitief gedragstherapeuten in opleiding en sinds 2008 ook aan andere BIG-geregistreerden (in opleiding) die Schematherapeut in het Register van de Vereniging voor Schematherapie (VSt) willen worden. Sinds 2009 is zij tevens supervisor en trainer van de International Society of Schema Therapy (ISST).

Vanaf 2010 is zij hoofddocent van de cursus Schematherapie bij persoonlijkheidsstoornissen, agressie en verslaving. In datzelfde jaar startte zij met een schemagerichte leertherapiegroep die één of twee keer per jaar gegeven wordt. Daarnaast heeft zij diverse cursussen op maat ontwikkeld en gegeven in (jeugd)forensische en verslavingszorginstellingen en heeft zij ruime ervaring opgedaan in het trainen en coachen van (socio-therapeutische) teams in schematherapie. Zij geeft ook cursussen en workshops in het buitenland, in onder meer het Verenigd Koninkrijk en Australië.

Ze werkt samen met David Bernstein van de Universiteit Maastricht (UM) in het verder ontwikkelen en verspreiden van de forensische Schematherapie. Ze geven les aan psychologen, psychiaters, vaktherapeuten en HBO-ers. Zij verzorgden een aantal jaren samen het vak Therapy Skills Lab, een practicum voor Forensische Masterstudenten van de Universiteit Maastricht (UM).

Truus heeft verschillende hoofdstukken en artikelen gepubliceerd over Schematherapie en verslaving. Samen met David Bernstein schrijft ze een handboek: ‘Treating aggression, addiction, and Personality Disorders: A Schema-Focused approach to complex, Antisocial patients.

Overzicht Bestuursfuncties

2002 – 2010        Voorzitter Sectie Verslaving VGCt

2006 – 2010        Secretaris NIP Sectie Verslavingspsychologie

2010 – 2015        Bestuurslid Register Schematherapie, portefeuille opleidingen

2010 – 2015        Mede-oprichter en coördinator Special Interest Group (SIG) ‘EMDR en Schematherapie’ van de Vereniging EMDR Nederland (VEN)

2015 – 2020        Commissie van Beroep Vereniging voor Schematherapie

2020 – heden      Commissie van Beroep VGCt

2021 – heden      Lid International Connections Committee (ICC) Vereniging voor Schematherapie

Lees meer over haar publicaties.