de Akkerdistel

de Akkerdistel

Praktijk voor opleiding, supervisie en (leer)therapie

Publicaties

Schematherapie

Bernstein, D., Kersten, T., de Vos, M. (2015) Schematherapie voor psychopate en andere antisociale patienten. In: Canton, W.. van Beek, D., Claes, L., Gijs, L., Gendarme, I.,&  Klein Haneveld, E. (red). Handboek Psychopathie en de antisociale persoonlijkheidsstoornis. Utrecht: De Tijdstroom.

Chakhssi, F., Kersten, T., de Ruiter, C., & Bernstein, D. P. (2014, March 31). Treating the Untreatable: A Single Case Study of a Psychopathic Inpatient Treated With Schema Therapy. Psychotherapy. Advance online publication. http://dx.doi.org/10.1037/a0035773

Kersten, T. (2008). Schematherapie bij persoonlijkheidsproblematiek en verslaving. In M. Van Vreeswijk, J. Broersen & M. Nadort (red), Handboek Schematherapie. Theorie, praktijk en onderzoek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Pag 115-122.

Kersten, T. & van de Vis, L. (2008). Implementatie van schematherapie in Forensisch Psychiatrisch Centrum de Rooyse Wissel. In M. Van Vreeswijk, J. Broersen & M. Nadort.(Eds), Handboek Schematherapie. Theorie, praktijk en onderzoek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Pag 313 t/m 318.

Kersten, T. (2012). Schema Therapy for personality disorders and addiction. In: Van Vreeswijk, M., Broersen, J. & Nadort, M. (eds). The Wiley-Blackwell Handbook of Schema Therapy. Theory, research, and practice. Malden: Wiley-Blackwell. Pag. 415 – 424.

Kersten, T., & Van de Vis, L. (2012). Implementation of schema therapy in de Rooyse Wissel forensic psychiatric center. In: Van Vreeswijk, M., Broersen, J. & Nadort, M. (eds). The Wiley-Blackwell Handbook of Schema Therapy. Theory, research, and practice. Malden: Wiley-Blackwell. Pag. 579 – 584.

Kersten, T. & Verwaaijen, S. (2012). Verslavingszorg in de tbs-kliniek. In E. Blaauw & H. Roozen. Handboek forensische verslavingszorg. Houten: Bohn, Stafleu van Loghum. Pag. 165-183.

Kersten, T. (2021). Zes jaar en tbs met dwangverpleging. In: Casusboek Schematherapie. Houten: Bohn, Stafleu van Loghum. Pag. 69-85.

Overige publicaties

Broekman, Th., Rutten, R. & Kersten, T. (2002). Op weg naar meetinstrumentarium voor de verslavingszorg. Sociale verslavingszorg; ontwikkeling sociale verslavingszorg instrument (OSVI). Utrecht: GGZ Nederland. Publicatienummer 2002-187L.

Greeven, P.G.J., Kersten, G.C.M., & Merkx, M.J.M. (2010). De GZ-psycholoog in de verslavingszorg. In: Handboek GZ-psycholoog. Amsterdam: Uitgeverij BOOM

Jong, C.A.J. de,  Jong-Verhagen, J.G. de, Kersten, G.C.M., & Koole-Wolters, S.K. (2003). Evaluatie implementatie project “Big Deal?” in de provincie Noord-Brabant. Nijmegen: NISPA.

Jong, C.A.J., & Kersten, G.C.M. (2007). Misbruik en afhankelijkheid van alcohol. In: Reeks Praktische Huisartsengeneeskunde. Hoofdstuk 13. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Kersten, T. (1987). De (tegen)werking van weerstand. Een poging tot het meten van weerstandsgedrag binnen het proces van psychotherapie. KUN: Doctoraalscriptie klinische psychologie.

Kersten, G.C.M., Hoogduin, C.A.L., &  Schaap, C.D.P.R. (1988). Instrumenten om motivatie voor psychotherapie te meten: een overzicht. KUN: Vakgroep klinische psychologie, intern rapport 88KP01.

Kersten, T. & Terpstra, J. (1989). Co-ouderschap na scheiding. Nijmegen: Instituut voor Sociale Wetenschappen (ITS).

Kersten, T. & Terpstra, J. (1990). Ervaringen met co-ouderschap. MGv, 11, 1170-1182.

Kersten, G.C.M., Schippers, G.M., Broekman, T.G., Rijswijck, J.M. van, & Joosten, J.P.A. (1995). Ontwikkeling en verbetering van indicatiestelling en verwijzing van cliënten met verslavingsproblematiek. Nijmegen: Bêta Boeken.

Kersten, G.C.M., Schippers, G.M., Broekman, & Staak, C.P.F. van der (1996). Representatie en evaluatie van indicatiestelling in de verslavingszorg. Kwaliteit en Zorg, 4, 149-158.

Kersten, G.C.M. (1998). Indicatiestelling en verwijzing in de verslavingszorg: van intuïtie naar model. Nijmegen: KUN (academisch proefschrift).

Kersten, T.,  Jong, C. de, Schippers, G., Hermanides, R., & Booltink, W. (2001). De ontwikkeling van een evidence- en consensus-based indicatiestelling in de verslavingszorg volgens het principe van stepped care. Novadic: interne notitie.

Kersten, T., Rutten, R., Grijsbach, R., & Plas, A. van der (2002). Verslag veldonderzoek en ontwikkeling instrument. Sociale verslavingszorg; ontwikkeling sociale verslavingszorg instrument (OSVI). Utrecht: GGZ Nederland. Publicatienummer 2002-187L.

Kersten, T. (2002). Handleiding voor de beschrijving van het zorgaanbod in de verslavingszorg, inclusief format en protocol. Arnhem: De Grift, Gelders centrum voor verslavingszorg.

Kersten, T., in samenwerking met werkgroep milieu De Grift (2002). Kadernotitie werkgroep leefmilieu. De Grift: Interne notitie.

Kersten, G.C.M. (2006). Psychologen in de verslavingszorg. In: Handboek klinische Psychologie, 29, A1207, 1-19.

Kersten, T. (2006). Richtlijn Verslaving. Richtlijn voor diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van TBS-patiënten met verslavingsproblematiek in FPI de Rooyse Wissel. Interne notitie De Rooyse Wissel.

Kersten, T. (2007). Implementatie Operant Milieu FPC Oldenkotte. Interne notitie FPC Oldenkotte.

Kersten, G.C.M., de Jong C.A.J., Kuik M., Koole S.K. & Aalders J.W.M. (2007). Alcohol, geen probleem, dokter! Verslag SIGNAAL-project (SIGNAlering, motivering, begeleiding en verwijzing bij Alcoholproblematiek in de huisartsenpraktijk) Nijmegen: NISPA.

Kersten, T. Laurant, M., Smolders, M., Wensing, M. de Jong, C. (2008). Handleiding Alcoholconsultatie. Ondersteuning van huisartsen bij vroegsignalering en begeleiding van problematisch alcoholgebruik. Nijmegen: UMC St Radboud, Afdeling KWAZO, en Partnership Vroegsignalering Alcohol (PVA).

Kersten, T., Miedema, A, & van Adrichem, M. (2010). De behandeling van Licht Verstandelijk Gehandicapte (LVG) patiënten in FPC de Rooyse Wissel. Zorgprogramma LVG. Venray: de Rooyse Wissel

Merkx, M.J.M., Kersten, G.C.M., & Schippers, G.M. (2003). Indicatiestelling in de verslavingszorg: een op evidentie gebaseerde protocollaire benadering. In: Handboek Verslaving, 34, B7030, 1-34.

Schaap, C.D.P.R., Hoogduin, C.A.L., Keijsers, G., & Kersten, G.C.M. (1989). Motiveringstechnieken als methoden van sociale beïnvloeding. In: A.P. Buunk en A.J. Vrugt (red.) Sociale Psychologie en psychische problemen, p. 157-174.

SVG Werkgroep interventiematrix JVZ (2004). Interventies voor verslaafde justitiabelen. Notitie in opdracht van Beleidsgroep Justitiële Verslavingszorg, in het kader van Terugdringen Recidive. Utrecht: GGZ Nederland. (T. Kersten was scribent van deze notitie!)

Lees meer over CV.